Aplikace Email

V rámci aplikace Seznam Email nás zajímají některé údaje. Před sebou máte stručný popis toho, o jaká data se konkrétně jedná a z jakého důvodu je shromažďujeme. Ve vztahu k vám a vašim uživatelským údajům ctíme následující zásady.

  • Respektujeme vaše soukromí. Této oblasti věnujeme velkou pozornost a podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím
  • Dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů
  • Údaje shromažďujeme a využíváme kvůli vylepšování našich služeb

Nevyhneme se tomu, abychom znali vaše přihlašovací údaje – jedině tak je možné vás identifikovat při přihlašování do jednotlivých služeb.

Shromažďování informací

  • Jedná se zejména o data týkající se označování nevyžádané pošty, informace o počtu zpráv ve schránce, činnost uživatele ve schránce (psaní, čtení, mazání) a další provozní informace
  • V Seznamu nás zajímají také třeba technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, hardware a operační systém. Zejména z důvodu správného zobrazení grafických prvků a bezproblémového fungování aplikace pro koncové zařízení, na kterém si jako uživatel prohlížíte službu
  • Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely