Zásady ochrany osobních údajů

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ platí pro služby poskytované společností Seznam.cz, a.s. (se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493) a jejími dceřinými společnostmi (dále také jen „Seznam.cz“). Zásady jsou základním kamenem naší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Pro obchodní partnery, kteří na základě smluvního vztahu poskytují společnosti Seznamu své služby, platí podmínky vymezené v dokumentu.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující situace:

 • Poskytování online a offline služeb společnosti Seznam.cz, včetně instalace služeb Seznamu na koncovém zařízení uživatele a jejich (automatické) aktualizace
 • Nahlašování nefunkčnosti služeb či problematického a nezákonného obsahu (komunikace s technickou podporou, pokud při ní dojde ke zpracování osobních údajů k identifikaci fyzické osoby)
 • Odebírání newsletterů a další
 • Zpracování osobních údajů získaných během prezentací, veletrhů, seminářů a dalších obdobných akcí
 • Osobní údaje sbírané třetími stranami ve prospěch Seznam.cz, pokud by k tomu došlo

Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše důvěra v naše služby je základem úspěšné existence Seznamu. Přestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti a zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a podle potřeby aktualizovanými daty, které ukládáme pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem zajišťující jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezená v textu níže.

Shromažďované informace

Sbírané údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o údaje, které nám jako uživatel poskytnete přímo (např. registrací do služby či vyplněním online formuláře) a na straně druhé jsou ty, které získáme vaší aktivitou při využívání jednotlivých služeb (např. informace k vydaným souborům cookies či k technickým zařízením, prostřednictvím kterých naše služby využíváte).

Služby společnosti Seznam.cz je možné využívat ve dvou režimech: bez přihlášení do služby a po přihlášení prostřednictvím uživatelského účtu. Řada služeb umožňuje oba přístupy. Vždy ale podle nastavených preferencí konkrétní služby a v plném rozsahu pravomocí odsouhlasených v podmínkách dané služby společnosti Seznam.cz a závislosti na vašich preferencích v Nastavení souhlasu s personalizací. Některé vámi poskytnuté údaje na jednotlivých službách ukládáme přímo do vašeho Seznam Účtu, abychom usnadnili jejich další používání a abyste měli přehled o svých osobních údajích na jednom místě.

Údaje, které nám poskytnete přímo

Registrace do služeb Seznam.cz

Služby Seznamu můžete využívat jako přihlášený, nebo nepřihlášený uživatel. Některé z nich je možné využívat pouze v režimu přihlášení. U nich budete muset vyplnit registrační formulář. Vyplněním uživatelského jména ve formě e-mailové adresy (nemusí být od Seznam.cz) či telefonního čísla, zadáním a potvrzením hesla, roku narození, zvolením pohlaví (není povinné), zadáním ověřeného telefonního čísla a potvrzením smluvních podmínek získáte jeden účet na Seznamu pro všechno. Uživatelský účet můžete využívat napříč servery Seznam.cz. Z technických důvodů ale mohou po přihlášeném uživateli jednotlivé servery vyžadovat dodatečné přihlášení. Stejně tak můžete být požádáni o odsouhlasení specifických podmínek pro konkrétní službu a v případě sdělování osobních údajů také o zvláštní souhlas s jejich zpracováním. S doplňkovými daty u každé služby pracujeme tak, že se k nim bez vašeho dodatečného souhlasu nedostane jiná služba než ta, které jste údaje poskytli. Stejně tak k nim nemá přístup administrátor jiné služby či kdokoli jiný, kdo nemá oprávnění právě s těmito údaji pracovat. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy mezi vámi a společností Seznam.cz.

Data, která jsou součástí vašeho Seznam Účtu, můžete vyplnit i během používání některé z našich služeb – tato data pak uložíme nebo aktualizujeme nejen v samotné službě, ale také ve vašem Účtu.

Online formuláře

Jedná se o evidenci vyplněných dat do formulářů a kolonek v rámci našich služeb (např. zadaná poptávka po nemovitosti na službě Sreality.cz). Data se zpracovávají na základě plnění smlouvy s cílem poskytnutí požadované služby v míře a rozsahu definované každou z nich. Vždy ale v souladu se skutečnostmi, které jsou uvedené ve smluvních podmínkách a v informaci o zásadách zpracování osobních údajů v případě, že dojde v rámci služby k jejich sběru. Každá služba zahrnuje Kompletní přehled sbíraných informací. Zpracování dat proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Komunikace s administrátorem služby

V Seznamu komunikujeme otevřeně, a to jak interně, tak i navenek. Ve vztahu k obchodním partnerům i jednotlivým uživatelům služeb. Proto kromě obecné technické podpory nabízí řada našich služeb i samostatný komunikační kanál pro řešení vašich dotazů a připomínek. Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje (ať už z vyplněného formuláře, zaslané e-mailem či sdělené v rámci telefonického hovoru nebo online chatu), pracujeme s nimi vždy v souladu s právním základem v podobě plnění smlouvy. Abychom věděli, s kým komunikujeme, a mohli si jednoduše vyhledat vaše předchozí požadavky. Případně také náš oprávněný zájem k ochraně služeb před zneužitím (včetně předcházení podvodům), vymáhání pohledávek a právních nároků obecně, kroky k zajištění bezpečnosti sítí a informací či zpracování za účelem oznámení případných trestných činů.

Osobní údaje v tomto případě zpracováváme k vyřízení vašeho požadavku a po jeho splnění se vám můžeme zpětně ozvat pro zjištění zpětné vazby, jak jste byli s průběhem komunikace s námi spokojeni. K vymazání pak dochází ve stanovené lhůtě (např. pro případné pokračování komunikace či vznesení připomínky k jejímu průběhu) k jejich archivaci.

Osobní údaje nezbytné k zajištění funkčnosti dané služby

Pro zajištění funkčnosti některých našich služeb je zpracování vašich osobních dat nezbytné. Pokud si chcete třeba naplánovat trasu přes Mapy.cz a nechat se navigovat do zvoleného cíle vaší cesty, neobejde se tato služba bez identifikace vaší lokace prostřednictvím GPS souřadnic. Bez sledování aktuální polohy nelze zmíněnou službu poskytnout. Povolit využívání těchto informace je pouze na vás. My tyto údaje zpracujeme na základě právního titulu plnění smlouvy. Zpracování dat pak proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Data z instalací našich služeb

Před rozvojem mobilních aplikací mohli uživatelé většinu našich služeb využívat bez nutnosti cokoliv fyzicky instalovat do svého koncového zařízení. U vybraných desktopových služeb typu internetového prohlížeče (Prohlížeč Seznam.cz) a všech mobilních služeb Seznam.cz se dnes bez stažení aplikace uživatel neobejde. V tomto případě pracujeme s údaji v podobě unikátního kódu dané instalace (v případě, že existuje), IP adresy koncového zařízení, vystavených souborů cookies a informacemi o způsobu využívání daných dat. Činíme tak v souladu s právním základem v podobě plnění smlouvy s cílem zajistit vám funkcionalitu zvolené služby. S konkrétními údaji (obsahem), které vznikají vaší aktivitou, v rámci služby nepracujeme. Získaná data nevyužíváme nad rámec naplnění tohoto závazku (zpracování tedy neprobíhá pro dosažení jiných účelů). Zpracování dat proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Přímý souhlas s námi poskytovanou službou

Nad rámec služeb, pomocí kterých vám přinášíme informace, moderní digitální obsah a poskytujeme nástroje pro řešení řady běžných situací (nákup a prodej nemovitostí, aut, použitého zboží apod.), máme možnost s vámi navázat užší kontakt. A to jak přímým zapojením se do aktivit Seznamu, zasíláním našich marketingových a obchodních sdělení, případně personalizací obsahu služeb a reklamních sdělení. Vždy ale na základě právního titulu v podobě souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínek stanovených Nařízením.

Informace k vydaným online identifikátorům

Soubory cookies a další online identifikátory patří k nejvíce diskutovaným ve vztahu k Nařízení. Jde o krátké textové soubory, které vytvoří navštívené webové stránky, a prostřednictvím prohlížeče se uloží do vašeho zařízení. Cookies primárně obsahují informace o nastaveních souvisejících s navštívenou webovou stránkou (např. zvolený jazyk, informace o přihlášení nebo o preferované předvolbě v rámci navštívené webové stránky). Když se na ni vrátíte, prohlížeč jí vrátí identifikátory, které má u vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová vaše nastavení. Cookies mohou být uložené jen tehdy, pokud jim to sami umožníte. K provozu našich služeb používáme různé typy cookies, které si můžete zobrazit a spravovat ve vašem prohlížeči.

Jsou tři základní kategorie souborů cookies: Technické, Analytické a Preferenční. Každá služba si je nastavuje sama. Např. WeatherLocality cookies slouží k zapamatování vaší lokality v boxíku počasí na naší domovské stránce, sznRenderingMode cookies říká, jestli je prohlížeč schopný vykreslit celý JavaScript bez chyb.

Více o cookies v Seznamu

Informace o zařízení, prostřednictvím kterých využíváte naše služby

Ať už používáte desktop, chytrý mobilní telefon, tablet nebo zařízení mezi sebou kombinujete podle aktuální potřeby, preferujete většinou operační systém jednoho výrobce. V Seznamu chceme vždy doručit službu vyvinutou pro konkrétní druh a operační systém koncového zařízení. K tomu potřebujeme vědět, s jakým zařízením má daná služba co do činění. V praxi jde tedy o to, pro jaký operační systém se má naše grafika vykreslit, přes jaký prohlížeč se bude zobrazovat, jak má dané zařízení nastavenou „politiku“ ochrany osobních údajů, z jaké IP adresy k naší službě přistupuje, v jakém jazykovém a časovém pásmu se koncové zařízení nachází apod. Neméně důležité jsou také informace o událostech typu „selhání systému“ a další obecné činnosti. Pokud máme váš souhlas, snažíme se poskytnout maximálně personalizovaný zážitek z užívání našich služeb bez ohledu na to, na jakém svém zařízení zrovna službu konzumujete.

Informace z webů a služeb, které využívají naše služby

Seznam.cz provozuje celou řadu služeb, včetně vlastního reklamního systému. Jeho prostřednictvím umožňujeme zobrazení reklamy ve výsledcích vyhledávání na Seznamu, našich vlastních službách a webech našich partnerů. V případě webů a aplikací třetích stran, které využívají služby našeho reklamního systému, máme také možnost shromažďovat informace z těchto zdrojů. V zásadě se jedná o informace o navštívené stránce a způsobu jejího využívání, případně informace, které uložíte prostřednictvím našich služeb. Díky nim jsme pak schopní doručovat výrazně relevantnější reklamní sdělení. Tím zřetelně snižujeme míru nežádoucí reklamy a zároveň tak zlepšujeme uživatelský zážitek při návštěvách webů. Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, získané informace nespojujeme s konkrétními uživatelskými účty.

Informace z fanouškovských stránek na sociálních sítích

Na našich službách máme umístěná tlačítka a nástroje níže vyjmenovaných sociálních sítích. Nikdy nezpracováváme osobní a další údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než jak připouští nastavení jednotlivých sociálních sítí, popř. k účelům, se kterými jste jako uživatel vyslovil souhlas.

Za obsah dodaný na fanouškovské stránky Seznamu, jako jsou třeba komentáře pod články, jsou primárně odpovědní jednotliví uživatelé sami, případně pak provozovatel dané sociální sítě. Pokud ale zašlete upozornění na závadný obsah takových příspěvků, budeme to řádně řešit.

V rámci našich fanouškovských stránek se o vás dozvídáme pouze údaje, které nám poskytne příslušná sociální síť nebo vy osobně. A to v případech, kdy budete komentovat či označíte některý náš článek či obsah nebo nám zašlete zprávu. Vaše údaje nijak neobohacujeme o údaje z vašich profilů na dané síti, vyjma případné návštěvy vašeho profilu na síti LinkedIn za účelem zjištění, zda váš pracovní profil zveřejněný na této síti odpovídá našim požadavkům.

Právní základ a účely zpracování osobních údajů

V rámci služeb Seznam.cz dochází ke zpracování osobních údajů pouze za účelem dosažení některého z níže uvedených právních titulů.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Plnění smlouvy

Tento právní titul použijeme v situaci, kdy zpracování osobních údajů probíhá za účelem uzavření, plnění nebo ukončení smluvního vztahu mezi vámi a Seznam.cz. Vztahuje se na případy, kdy coby uživatel aktivně poptáváte určitou službu. Kromě klasického uzavření smluvního vztahu v podobě smlouvy sem spadají i další aktivity uskutečněné ve prospěch využívání určité služby, a to i vepsání URL adresy do prohlížeče s cílem zajistit si přístup ke konkrétní službě. Zpracování pod tímto titulem probíhá pouze a jen pro účely naplnění či uzavření smluvního závazku. Vaše osobní data nebudeme pro jiné účely bez dalšího souhlasu zpracovávat. Mezi příklady můžeme uvést zpracování údajů pro vaší identifikaci před vlastním uzavřením smlouvy, údaje potřebné k fakturaci (pokud probíhá peněžní plnění za poskytnutí služby) či data nezbytná k vlastnímu poskytnutí služby (např. zpracování údajů k vaší lokaci, pokud chcete využít navigaci v rámci služby Mapy.cz).

Oprávněný zájem

Při splnění níže uvedených podmínek nám Nařízení dává možnost opřít zpracování vašich osobních údajů o vlastní, subjektivně stanovený zájem. Abychom k tomu mohli přistoupit, musíme vás informovat o právu na námitku proti vedenému zpracování i o právu na výmaz a také posoudit oprávněnost. Oprávněný zájem musíme definovat v souladu s právem. Zároveň se musí ukázat jako nezbytný pro dosažení stanoveného cíle, musí úspěšně projít tzv. balančním testem (poměření našich zájmů vůči vašim zájmům a rizikům), musí být skutečným a aktuálním pro daný čas i druh zpracování. Kategorii oprávněného zájmu běžně splňují aktivity k výkonu svobody projevu, ochraně služeb před zneužitím (včetně předcházení podvodům), vymáhání pohledávek a právních nároků obecně, přímý marketing na naše zákazníky, kroky k zajištění bezpečnosti sítí a informací či zpracování za účelem oznámení případných trestných činů.

Zpracování se souhlasem

Prostřednictvím souhlasu nám dáváte svolení ke zpracování vašich osobních údajů. Jeho podoba je přesně definovaná v Nařízení. Naší povinností je doložit, že k souhlasu došlo (respektive kdo, kdy, jak a k čemu byl souhlas udělený). Žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů vám poskytneme odděleně od ostatních skutečností (např. všeobecných obchodních podmínek Seznamu či podmínek dané služby). Stejně tak zmíníme i vaše právo odvolat udělený souhlas. Specifické jsou podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti. Seznam.cz v současnosti neposkytuje žádnou službu, která by byla přímo určená a cílená na děti do 15 let.

Plnění právní povinnosti

V případě, že z konkrétní národní či evropské legislativy vyplývá povinnost zpracování některých osobních údajů, jsme povinni je zpracovávat. Příkladem může být zpracování z důvodu povinností stanovených finančním úřadem či reakce na soudní rozhodnutí ve věci shromáždění a předání konkrétních dat orgánům činných v trestním řízení.

V případě, že obdržíme právně podloženou žádost od příslušného orgánu, musíme zpracovávané osobní údaje uchovávat, sdílet či zobrazovat v rozsahu a době vymezené konkrétním právním aktem. Čl. 31 Nařízení nás, i případné zpracovatele, zároveň zavazuje ke spolupráci s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.

Účely zpracování osobních údajů

Shromážděné osobní údaje využíváme pro naplnění určitého, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu. Účel definujeme před započetím samotného sběru dat, při kterém vás o něm transparentně informujeme. Je v našem vlastním zájmu, abyste pokaždé věděli, pro jaký účel vaše osobní data zpracováváme. V rámci našich služeb zpracováváme vaše osobní data pro následující účely:

 • K poskytnutí služby
 • K identifikaci smluvní strany před uzavřením smlouvy
 • K naplnění právní povinnosti
 • K personalizaci poskytovaných služeb tak, aby vám poskytly co nejvyšší přidanou hodnotu
 • K porozumění, jak naše služby využíváte. S cílem dodat vám co nejlepší uživatelský zážitek
 • K vývoji nových služeb, který je založené na způsobech využívání a modelech chování uživatelů
 • Ke zlepšování a zkvalitňování našich služeb
 • K měření návštěvnosti našich internetových serverů
 • K zajištění bezpečnosti našich služeb a pro ochranu proti jejich zneužívání
 • Za účelem přímého marketingu našich služeb
 • K vymáhání pohledávek a vymáhání nároků za náhradu škody
 • Ke komunikaci s vámi
 • K hodnocení spokojenosti našich uživatelů

Uchovávání osobních údajů

Náš přístup ke shromážděným osobním údajům je jednoduchý: pokud se osobním údajům nemůžeme vyhnout, nedržíme je po dobu delší, než je to nezbytné k dosažení účelů, pro které byly získané. A kde je to možné, přistupujeme k jejich anonymizaci nebo pseudonymizaci. Tento přístup je v souladu se zásadou omezení uložení, která zakotvuje povinnost vymazat nebo anonymizovat osobní údaje, pokud je už nepotřebujeme pro naplnění účelu jejich shromáždění. Aktivní anonymizací naplňujeme zásadu účelového omezení (nezpracovávat osobní údaje za jinými účely, než za kterými byly shromážděné) a minimalizace jejich zpracování (zpracovávat pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro dosažení stanoveného účelu). Samozřejmě s výjimkami v podobě povinností, které určují právní předpisy ČR.

Složitosti nehledáme ani v případě procesního nastavení přístupu k uloženým osobním údajům: k těm se dostane pouze služba, pro kterou byly údaje shromážděné (případě služba, pokud jsou naplněné podmínky pro další zpracování údajů definované Nařízením), zaměstnanec Seznam.cz, který má oprávnění s osobními údaji nakládat, přičemž jsou jeho aktivity zaznamenávané a vymezené podepsaným NDA.

Doba ukládání osobních údajů se při respektování výše uvedeného a v závislosti na zvolený právní titul liší.

Omezení zpracování osobních údajů

Kromě skutečností, že osobní data musíme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelu jejich zpracování, vám Nařízení dává právo na omezení jejich zpracování v předem stanovených situacích:

 • Pokud se domníváte, že nepracujeme s přesnými informacemi
 • Považujete-li zpracování za protiprávní (ale netrváte na jejich výmazu)
 • Pokud údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vlastních právních nároků
 • Nebo když vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Kromě uložení vašich osobních údajů a s výjimkami zpracování, které jsou stanovené v Nařízení (mezi jinými z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie) s nimi nebudeme dále nakládat.

Oznamování změn

Je v našem vlastním zájmu, abyste byli informovaní o změnách, které se v rámci jednotlivých služeb dějí, a mohou ovlivnit podobu, rozsah či účel zpracování vašich osobních údajů. K oznamování změn v Zásadách ochrany osobních údajů přistupujeme na základě vyhodnocení reálných dopadů. Vždy ale transparentním a uživatelsky vstřícným způsobem.

Sdílení údajů

S ohledem na naše specifické postavení na digitálním trhu a vybudovaný ekosystém vlastních služeb, jsme nikdy neměli potřebu data našich uživatelů, obzvláště pak ty osobní, s někým na trhu sdílet. Výjimku tvoří:

 • Reklamní systémy, kterým se věnujeme na samostatné stránce
 • Služba Přihlášení přes Seznam, kde mohou třetí strany v rámci vašeho přihlášení prostřednictvím Seznam Účtu požádat o předání některých údajů. Souhlas s takovým předáním údajů můžete (ale nemusíte) udělit vždy při prvním přihlášení. Předání některých údajů je nezbytné k fungování služby, předání ostatních dat je zcela na vašem rozhodnutí. Pokud nechcete s třetí stranou sdílet žádná data, stačí službu Přihlášení přes Seznam nevyužívat

Při zpracování vybraných agend (např. pro řízení datacenter či síťovou konektivitu) využíváme třetí strany. Vždy ale na základě jasně definovaných práv a povinností v rámci uzavřeného smluvního vztahu. Ke sdílení údajů nás může nicméně přimět oficiální, právně podložená žádost dozorového úřadu (ÚOOÚ) či jiného, národního nebo unijního úředního orgánu nebo soudu.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Digitální svět je světem globálním, ve kterém je spolupráce a možnost využití zajímavé služby jednodušší, než je tomu v mnoha jiných oborech. Pro lepší fungování našich služeb využíváme různá technologická řešení jiných společností, se kterými je spolupráce vždy ošetřená uzavřením příslušné dohody o zpracování osobních údajů či tzv. standardní smluvní doložky, pokud má partner sídlo mimo území EU. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete v částech věnovaných přímo jednotlivým službám.

Spolupráce s orgány dozoru

Internet přináší nejen celou řadu příležitosti, ale také dává prostor k některým negativním jevům. Otevřeně komunikujeme s orgány dozoru a ostatními úředními orgány v řadě otázek s cílem zajistit našim uživatelům bezpečné digitální prostředí. Z platné legislativy nám v tomto směru navíc v některých případech vyplývá povinnost konat. V případě právně podložené žádosti úřadu jsme tak povinni uchovávat, sdílet či zobrazovat (v rozsahu a době vymezené konkrétním právním aktem) konkrétní osobní údaje. Nařízení nás zároveň zavazuje ke spolupráci s dozorovým úřadem (ÚOOÚ) při plnění jeho úkolů. Každou žádost úřadů nicméně posuzujeme.

Souhrn vašich práv

Otevřená komunikace je jednou z firemních hodnot společnosti Seznam.cz. Oblast ochrany osobních údajů nevyjímaje. V souladu s ní si vás níže dovolujeme informovat o následujících právech, která vám přímo plynou z Nařízení:

 • K zisku potvrzení, že vaše osobní údaje zpracováváme a že máte právo na přístup k nim
  • Jaké osobní údaje o vás zpracováváme zjistíte po přihlášení do svého Seznam Účtu
 • Na opravu zpracovávaných osobních údajů (oprava nepřesných osobních údajů či právo na doplnění neúplných osobních údajů) a o právu na jejich výmaz za podmínek, které jsou dané Nařízením. Jedná se např. o situace, kdy údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděné nebo jinak zpracovávané, o odvolání souhlasu se zpracováním či vznesení námitek proti zpracování osobních údajů
  • Opravu svých osobních údajů můžete provést jednoduše ve svém Seznam Účtu
 • Na výmaz vašeho Seznam Účtu a všech souvisejících osobních údajů, které o vás zpracováváme
  • Žádost o výmaz vašeho Seznam Účtu můžete provést ve svém uživatelském účtu
  • V případě žádosti o výmaz z fulltextového vyhledávání, postupujte podle návodu v nápovědě
 • Na omezení zpracování v případě, že by vaše osobní údaje byly neaktuální nebo bychom je zpracovávali protiprávně
 • Být informován o všech opravách, výmazech a omezení zpracování osobních údajů, tedy s výjimkou případů, kdy to není možné, nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí na straně Seznam.cz
 • Na přenositelnost osobních údajů, které jste nám v průběhu využívání našich služeb poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zároveň máte právo tyto údaje předat jinému správci. V případě, že je zpracování údajů založené na souhlasu či smlouvě, nebo se zpracování provádí automatizovaně, v souladu s Nařízením si vás zároveň dovolujeme upozornit, že vaším právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. V údajích, které vám takto poskytneme, naleznete pouze data z těch služeb, které o vás údaje evidují. Vždy tedy může nastat situace, že některou službu využíváte, ale tato služba o vás žádné údaje nesbírá nebo jsou zcela anonymní. A to i v případě, že s použitím osobních údajů vyslovíte souhlas
  • Své žádosti o předání osobních údajů vkládejte prostřednictvím formuláře ve svém uživatelském účtu
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se provádí ve veřejném zájmu, nebo je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na tomto zpracování. Do uvedeného vymezení spadá i právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
  • Námitku (tzv. opt-out) můžete uplatnit v každém marketingovém sdělení, které vám zašleme přímo v patičce daného textu
  • Námitku proti oprávněným zájmům můžete podat z dialogového okna Nastavení souhlasu s personalizací, který můžete vyvolat na jakékoliv službě provozované Seznam.cz v patičce pomocí odkazu „Nastavení personalizace“
 • Zároveň máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky, nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo
  • Seznam v současné době neprovádí žádné rozhodování založené na plně automatizovaném zpracování

Fungování služeb Seznamu

Seznam.cz poskytuje téměř 30 digitálních služeb. Některé nevyžadují registraci, jiné ji buď přímo vyžadují (bez registrace nelze službu vůbec využít, např. Email.cz), případně se uživatelům po registraci dostane některé z doplňkových funkcí (např. na službě Mapy.cz je možné navíc psát recenze nebo je označit jako Líbí se mi). V případě, že bude mít určitý druh zpracování osobních údajů za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, posoudíme před jejich zpracováním vliv na ochranu vašich osobních údajů. To by se týkalo případů systematického a rozsáhlého vyhodnocování osobních údajů, které by ve vztahu k vám vyvolalo právní účinky. V současné době nezpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu a povaze, které by výše uvedený předpoklad naplnily.

Správa osobních údajů

Uživatelsky nejvstřícnější způsob správy vašich údajů je prostřednictvím Seznam Účtu, pokud ho daná služba používá. Po přihlášení můžete data spravovat, prohlížet nebo celý účet odstranit, s omezeními v podobě právních povinností. Po odstranění účtu dojde k výmazu veškerého uloženého obsahu kromě dat, které slouží k ochraně našich oprávněných zájmu, jak bylo popsáno výše (údaje potřebné k ochraně služeb před zneužitím, včetně předcházení podvodům, vymáhání pohledávek a právních nároků obecně, kroky k zajištění bezpečnosti sítí a informací či zpracování za účelem oznámení případných trestných činů). S cílem předejít náhodnému odstranění údajů, bude účet za dobu 14 dnů od podání žádosti o výmaz zablokovaný. Po uplynutí uvedené lhůty dojde k úplnému odstranění účtu.

Ukončení využívání našich služeb

Je pouze na vás, jak dlouho budete služby Seznamu využívat. Kdykoliv můžete požádat o výmaz svého uživatelského účtu. Z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů se k takovému rozhodnutí váže následující skutečnost: pokud neexistuje zákonný důvod pro další uchovávání vašich osobních údajů, budou data kompletně vymazaná z našich serverů. Vymazání dat provedeme způsobem, který znemožní jejich budoucí obnovu, a tedy jakékoliv další využití ze strany Seznam.cz (při platnosti výše uvedeného omezení). Nařízení vám dává právo na přenositelnost osobních údajů, které jste nám v průběhu využívání našich služeb poskytli. A to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Stejně tak máte právo tyto údaje předat jinému správci. O vygenerování zpracovávaných dat kvůli jejich přenosu musíte požádat předtím, než požádáte o výmaz uživatelského účtu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nařízení nám také ukládá povinnost jmenovat osobu, která se o správné zpracování osobních údajů v naší společnosti stará. Na pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů nebo výkonem vašich práv podle GDPR. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost Chronos Consulting, s.r.o., IČO: 07238495, se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám a my se brzy ozveme.

Zabezpečení osobních údajů

Bezpečnost dat našich partnerů a uživatelů je prioritou společnosti Seznam.cz. Jako správci zaručujeme vhodná technická, procesní a organizační opatření, která zajišťují úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Zejména se jedná o následující:

 • Naše organizační struktura a interní pravidla reflektují požadavky na ochranu osobních údajů
 • Máme propracovaný systém přístupových práv a ověřování jejich účinnosti tak, aby se k nim nedostali neoprávněné osoby
 • Osobní údaje většinou zpracováváme v systémech vyvinutých pro potřeby našich služeb přímo v Seznamu
 • Osobní data pravidelně zálohujeme a technicky zabezpečujeme v souladu s existujícími bezpečnostními trendy
 • Máme přijatá procesní i technická opatření proti krádeži dat
 • Podle druhu a potřeby zpracování osobních údajů pseudonymizujeme, šifrujeme či anonymizujeme
 • Zároveň obecně aplikujeme princip minimalizace zpracovávání osobních údajů
 • Máme přijatá opatření pro zajištění průběžné důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracování a služeb
 • Máme procesy a nástroje pro obnovení včasné dostupnosti a přístupu k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu
 • Pravidelně provádíme testování, hodnocení a posouzení efektivity technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování
 • Veškeré přístupy ke zpracovávaným osobním údajům monitorujeme a archivujeme
 • V neposlední řadě data ukládáme v našich nebo námi provozovaných datových centrech. Data tak máme plně pod kontrolou a pro jejich správu používáme nejmodernější technologie

Odpovídající přístup a záruky smluvně vyžadujeme po všech subjektech, které jsou vůči společnosti Seznam.cz v pozici dalšího správce či zpracovatele osobních údajů.

Nahlašování v případě narušení a úniku osobních údajů

V případě, že k narušení zabezpečení osobních údajů a bude pravděpodobné, že povaha a rozsah narušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, ihned vám to oznámíme. V oznámení vám jasně a srozumitelně popíšeme samotnou povahu porušení zabezpečení osobních údajů a zároveň vám poskytneme přinejmenším následující informace:

 • Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Popis pravděpodobných důsledků narušení ochrany osobních údajů
 • Popis přijatých či navržených opatření k řešení vzniklé situace

K výše uvedeným krokům nepřistoupíme za situace, pokud zavedená opatření činí napadené osobní údaje nesrozumitelnými (anonymizace osobních údajů, šifrování), pokud jsme přijali taková opatření, že se riziko pro vaše práva a svobody pravděpodobně neprojeví nebo pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takovém případě přistoupíme v souladu s Nařízením k informování ve formě veřejného oznámení nebo podobného opatření.