Volná místa

V případě inzerce si k vašemu firemnímu účtu uložíme

  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • IP adresu

Tento mechanismus slouží k ověření identity inzerenta a pomáhá tak předcházet vystavování podvodných nabídek, zajišťovat bezpečnost služby a chránit naše oprávněné zájmy.

V případě, že si jako inzerent požádáte o naši technickou podporu nebo o přístup či obnovení přístupu do rozhraní služby přes kontaktní formulář, uložíme si údaje jako jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a text požadavku. Tyto údaje ukládáme, abychom mohli požadavek důkladně prověřit a vyřídit.

Důvody a okolnosti shromažďování údajů

  • V případě, že se rozhodnete kontaktovat pomocí naší služby inzerenta, založíme si údaje, které do kontaktního formuláře sám vyplní. Jedná se o jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail uživatele, text a přidané přílohy. Tyto údaje ukládáme z důvodu zpětného kontaktu uživatele s inzerentem. Kontaktní formulář by bez nich nemohl být odeslaný
  • Při nahlášení závadného inzerátu si uložíme e-mail uživatele a text oznámení, pokud je uvedený. Informace slouží k ověření a vyřízení tohoto oznámení
  • Pro zajištění bezpečnosti služby si v případě přihlášeného uživatele ukládáme IP adresu při každé jeho akci. V případě nepřihlášeného uživatele si ukládáme IP adresu při odpovědi na inzerát, kterou se myslí odeslání kontaktního formuláře

U smazaných inzerátů (jak ručně, tak také uplynutím platnosti) dojde k úplnému vymazání inzerátu včetně odpovědí, a to z naší databáze i veškerých dat souvisejících s inzerátem. Takto se stane 180 dní po smazání inzerátu.