Agenturní
spolupráce roku

Mediální kategorie

Garantem je Magida Sukkari.

Garantem je Vít Fiala.

Garantem je Vít Fiala.

Kreativní kategorie

Garantem je Ondřej Sitta.

Garantem je Jiří Tamašek.

Garantem je Vojtěch Bek.

Speciální kategorie

Garantem je David Velechovský.

Garantem je Aneta Kapuciánová.

Garantem je Martina Králíková.

Naše porota

Nejčastější dotazy

Co je Agenturní spolupráce roku?

Ocenění pro digitální agenturu za nejzdařilejší spolupráci se Seznamem.

Jak se přihlásím do Agenturní spolupráce roku?

Ankety se automaticky účastní všechny agentury, které spolupracují se Seznamem. Do kategorie CSR kampaň roku je možné agenturu nominovat přes e-mail nominace@agsr.cz. Účast v této kategorii nepodmiňujeme spoluprací se Seznamem. Touto kategorií chceme ocenit celospolečensky prospěšné téma.

Jak se bude hodnotit?

Z každé kategorie vyhlásíme jen jednoho vítěze, kterého vybere odborná porota. Kategorie Absolutní skokan a Skokan roku hodnotíme v rámci celé agenturní skupiny. U ostatních kategorií porota hodnotí jednotlivé agentury.

Kdy proběhne vyhlášení?

Slavnostní vyhlášení proběhne 26. září 2024 na konferenci Seznam fórum v DOX+.

Jaká je výhra?

Každá kategorie má přiřazenou jednu neziskovou organizaci, které vítěz předá přes pořadatele dar v podobě kreditu ve výši 50 000 Kč bez DPH do reklamního systému Sklik. Poskytneme ho na základě darovací smlouvy uzavřené mezi neziskovou organizací a pořadatelem. Seznam neziskových organizací si můžete prohlédnout v pravidlech ankety.