Právní informace

Zásady ochrany osobních údajů

Záleží nám na vašem soukromí. Proto ze Zásad jednoduše zjistíte, jak s vašimi daty pracujeme.

Personalizace obsahu a reklamy

Díky personalizaci můžete využívat našich služeb zdarma a dostávat jen obsah, co vás zajímá.

Smluvní podmínky našich služeb

Smluvní podmínky vám pomohou k pochopení pravidel využívání našich služeb a lepší orientaci v nich.

Podpisový řád

Určuje, kdo a za jakých podmínek může dokumenty jménem Seznamu podepisovat.

Kontakty v souladu s nařízením o digitálních službách

V souladu s nařízením o digitálních službách (2022/2065) informujeme, že:

 • Kontaktní místo pro orgány členských států, Evropskou komisi a sbor je: datová schránka společnosti Seznam.cz, a.s., identifikátor datové schránky: ykbchcg. Pro komunikaci je stanoven český nebo anglický jazyk.
 • Kontaktní místo pro příjemce služby je kontaktní adresa nebo kontaktní formulář příslušné služby, tímto není dotčena možnost kontaktu do datové schránky společnosti Seznam.cz, a.s.
 • Oznámení možného nezákonného obsahu na hostingových službách společnosti Seznam.cz, a.s. v souladu s nařízením o digitálních službách musí obsahovat následující prvky:
  • Dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč osoba nebo subjekt tvrdí, že dotčené informace představují nezákonný obsah.
  • Jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění těchto informací, například přesnou jednotnou adresu URL.
  • Jméno osoby nebo název subjektu podávajících oznámení a jejich e-mailovou adresu, kromě případu informací, o nichž se usuzuje, že představují jeden z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU.
  • Prohlášení potvrzující, že osoba nebo subjekt podávající oznámení se v dobré víře domnívají, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.
Informace v souladu se zákonem o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání www.stream.cz a www.televizeseznam.cz je ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. společnost Seznam.cz, a.s. (www.seznam.cz, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, +420 234 694 111), jejíž činnost se řídí právním řádem České republiky. Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ochrana oznamovatelů