Vyhledávání

Vyhledávání Seznam.cz funguje pro všechny stejným způsobem a nijak nepersonalizuje řazení přirozených výsledků, i když jste přihlášeni. Pracujeme pouze s anonymizovanou IP adresou pro účely provozu vyhledávání. Našeptávač a upoutávky, stejně jako chytré karty označené symbolem tlapky, mohou na základě vašeho souhlasu nabízet výsledky zpřesněné o detekovanou nebo vámi nastavenou lokalitu.