Sklik.cz

Tyto zásady se vztahují na stránku www.sklik.cz a administrační rozhraní Sklik, určené pro správu reklamních kampaní.

ID účtu

ID účtu je pro Sklik anonymní numerické ID. Dostáváme ho ve chvíli, kdy registrovaný uživatel Seznamu přijde na Sklik. ID účtu držíme pak z důvodu správné funkcionality systému.

E-mailová adresa

E-mailové adresy, které nám poskytnete, používáme pro zasílání informací spojených s vaším účtem.

  • E-mail vlastníka účtu: E-mailová adresa přímo spojená s vaším účtem
  • Kontaktní e-maily: Kromě e-mailové adresy vlastníka účtu můžete volitelně použít více adres pro zasílání informací o vašem účtu
  • E-maily pro konkrétní funkce: Některé funkce systému umožňují zadat další e-mailové adresy, které se použijí pouze pro tyto funkce (např. pro zasílání statistických reportů)

Provozní data

Údaje o tom, jak pracujete s Sklikem, jak často a jakým způsobem používáte jeho funkce – tyto údaje následně využíváme pro zlepšování samotné služby Sklik.cz a pro jeho technickou podporu. Data uchováváme po nezbytně nutnou dobu.

Naši zpracovatelé

Google: Služba Google Analytics. Slouží pro získávání produktových statistik.