Seznam Účet

Ukládáme a zobrazujeme údaje, které zadáte přímo v nastavení Seznam Účtu nebo na jednotlivých službách společnosti Seznam.cz:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Datum nebo rok narození
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Kontaktní adresa
 • Telefonní číslo pro obnovu přístupu k účtu
 • Alternativní e-mailová adresa

Důvodem ukládání a zpracování dat je zajištění bezpečnosti a funkčnosti služby a dále usnadnění použití údajů u všech služeb společnosti Seznam.cz, které data pro své fungování potřebují. Naším cílem je, abyste nemuseli své údaje zadávat a aktualizovat zvlášť na každé službě.

Telefonní číslo je povinnou součástí Seznam Účtu. Při registraci Seznam Účtu se ukládá jako telefonní číslo pro obnovu přístupu k účtu, a zároveň jako kontaktní telefonní číslo. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit a telefonní čísla nemusí být shodná. Kontaktní telefonní číslo vám usnadní používání dalších služeb Seznamu, protože je sdílené napříč všemi službami společnosti Seznam (například inzertní služby), anebo ho můžete použít v rámci služby Přihlášení přes Seznam k předvyplnění registračních údajů na službách třetích stran.

U Seznam Účtů registrovaných přes vybrané důvěryhodné poskytovatele identity nemusí být telefonní číslo vyžadováno. Můžete si jej však kdykoliv nastavit.

V Seznam Účtu najdete údaje, které jste vyplnili, nebo které jste zadali na jiných službách společnosti Seznam.cz. Některé údaje mohou být ale dostupné pouze na službě, do které jste je zadali.

Zpracování osobních údajů uživatele napříč všemi službami společnosti Seznam.cz tedy slouží ke kvalitnějšímu rozpoznání vás jakožto přihlášeného či identifikovaného uživatele.

Přihlášení s ověření přes služby třetích stran

U Seznam Účtu, kde je jako uživatelské jméno použita e-mailová adresa vybraných poskytovatelů (např. Google nebo Microsoft), můžete pro registraci a přihlášení využít ověření identity přihlášením ke svému účtu u těchto poskytovatelů. V tomto případě můžeme k vašemu Seznam Účtu uložit použitou e-mailovou adresu, jméno a příjmení a profilovou fotografii, kterou nám poskytovatel ověření v rámci ověřovacího procesu předá. Jméno, příjmení a profilová fotografie jsou uložené v Seznam Účtu a můžete si je v něm později změnit.

Pokud patříte mezi uživatele Seznam Účtu ověřené službou třetí strany a nemáte nastavené heslo, je ověření přes tohoto poskytovatele jedinou možností přihlášení k účtu.

Ověření Seznam Účtu

V Seznam Účtu a při registraci Seznam Účtu máte možnost provést ověření účtu pomocí bankovní identity nebo MojeID. Ověření pomocí bankovní identity probíhá ve spolupráci s poskytovatelem služby BankID a připojenými bankami. Ověření pomocí MojeID poskytuje organizace CZ.NIC.

V rámci procesu ověření předá poskytovatel identity společnosti Seznam vybrané osobní údaje, ale jen za pokud s jejich předáním vyjádříte souhlas. Přehled takto předaných údajů je zobrazený vždy při prvním ověření v rozhraní poskytovatele identity. Údaje se ukládají do vašeho Seznam Účtu a dále s nimi pracujeme stejně, jako byste si je v Seznam Účtu nastavili sami. Vztahuje se na ně tedy nastavení preferencí personalizace služeb a reklamy a mohou být zobrazené na jednotlivých službách Seznamu (například v diskusích, inzertních službách apod.).

Přihlášení přes Seznam

V případě, že využijete svůj Seznam Účet pro přihlášení na službách třetích stran (tzv. Přihlášení přes Seznam), zobrazíme vám při prvním přihlášení osobní údaje, které třetí strana žádá.

Pokud budete s přihlášením souhlasit, předáváme vždy vaše uživatelské jméno, jméno a příjmení, pokud je máte v Seznam Účtu zadané. Dále se předává informace o zletilosti, pokud o ní třetí strana požádá z důvodu nutnosti ověření zletilosti vás jako uživatele (nejedná se o údaj o věku či datu narození, informace se předává pouze v případě, že je účet ověřený). U dalších údajů se můžete rozhodnout, jestli budou v rámci Přihlášení přes Seznam předané třetí straně či nikoliv.

Za ukládání a zpracování předaných osobních údajů v rámci služby třetí strany zodpovídá její provozovatel.

Registrace

Pro prevenci proti robotickým registracím používáme:

 • Data vyplněná v registračním formuláři
 • Data o prohlížeči a zařízení, přes který jste registraci provedli (cookies, IP, User Agent)
 • Dlouhodobé a krátkodobé statistiky strojově napočítané z výše uvedených dat

Pro rozpoznání robotického hádání hesel využíváme:

 • Data poskytnutá při pokusu o přihlášení
 • Data o prohlížeči, zařízení (v případě loginu) či aplikaci (relay, IMAP, POP3, případně cookies, IP adresu nebo User Agent)
 • Dlouhodobé a krátkodobé statistiky strojově napočítané z výše uvedených dat