Firmy.cz

Na následující stránce uvádíme přehled osobních dat uživatelů, které na Firmy.cz zpracováváme podle GDPR nařízení.

Popis činností, při kterých ukládáme osobní data

  • Napíše recenzi
  • Nahlásí recenzi
  • Pošle poptávku
  • Napíše nám přímý e-mail
  • Dobrovolně navrhne úpravu nějakého firemního zápisu

S jakými údaji pracujeme

RUS účet

RUS (registrovaný účet Seznamu) účet je pro Firmy.cz anonymní numerické ID. Dostáváme ho ve chvíli, kdy registrovaný uživatel Seznamu přijde na Firmy.cz. ID držíme z důvodu správné funkcionality webu. Veškeré ostatní údaje jsou na profilu uživatele.

E-mailová adresa

E-mailové adresy uživatele ukládáme pouze po z jeho strany vyžádané akci. Získáme ji buď z profilu (u recenzí), nebo ručním zadáním uživatele a držíme ji pro následnou komunikaci. Vyžadujeme ji v následujících případech:

  • Odeslání poptávky
  • Napsání recenze
  • Nahlášení recenze
  • Nepovinné návrhy úpravy jednotlivých firemních profilů
  • Napište nám
IP adresy

IP adresy požadavku ukládáme u recenzí z důvodu odhalování manipulacíV takových případech držíme tyto údaje neomezeně dlouho. Ve chvíli, kdy dojde k vymazání uživatele z profilu, dojde zároveň i k vymazání IP adresy a recenze se stane anonymní. To znamená, že na žádost firmy může kdykoliv dojít k jejímu smazání. IP adresy držíme také u odeslaných poptávek, a to z důvodu detekce spamu. V těchto případech mažeme IP adresu po 150 dnech.

Jméno a příjmení

Oba údaje využíváme u poptávky, kdy nám je uživatel sám vyplní do poptávkového formuláře. Jméno je zde uvedené z důvodu důvěryhodnosti a je zaslané v rámci celé poptávky u poptávané firmy. Dále máme jméno uložené u recenze, kde tento údaj přebíráme z profilu. V případě smazání nebo přepsání jména na profilu dojde k anonymizaci recenze.

Telefonní kontakt

Tento údaj ukládáme u odeslaných poptávek a předáváme ho poptávané firmě.

Výjimky

Neukládáme si žádné osobní údaje o uživatelích dané služby. Vyjma případů, kdy uživatel provede na webu jednu z následujících akcí:

Odeslání poptávky

V případě, že se uživatel rozhodne zaslat pomocí naší služby poptávku, uložíme si údaje, které do poptávky sám vyplní a bez kterých by poptávka nemohla být odeslaná. Jedná se o jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Tyto informace ukládáme z důvodu zpětného kontaktu uživatele s poptávanou firmou. Při odeslání musí uživatel souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Přidání recenze

V okamžiku, kdy chce uživatel ohodnotit některou z firem, musí být přihlášený na profilu. V případě, že klikne na „Ohodnotit firmu“, doplníme „Jméno recenzenta“ z profilu. Po odeslání recenze si ukládáme e-mailový kontakt recenzenta, jméno recenzenta, RUS ID a IP adresu. Je to z důvodu možného zpětného kontaktu v souvislosti s recenzí. Pokud uživatel chce některou z existujících recenzí nahlásit jako nevhodnou, je zapotřebí být přihlášený na profilu. S odesláním formuláře přichází administrátorům katalogu k posouzení vyplněný důvod hlášení a e-mailový kontakt uživatele, které recenzi nahlásil. V některých případech může administrátor uživatele kontaktovat pro ověření důvodu nahlášení.

Návrhy úprav jednotlivých profilů

Když nám uživatel zašle návrh na úpravu některého z firemních profilů, má možnost zapsat zde svůj e-mail, na který mu dáme vědět, jak jsme s jeho návrhem naložili. Zapsání e-mailu není povinné.