Médium.cz

Pokud se přihlásíte do služby Médium.cz (a nejste současně autorem obsahu), neukládáme přímo na službu žádné osobní údaje. Na službě máte k dispozici odebírání autora, sekce nebo tématu, udělování „Líbí se“ vybraným článkům a možnost komentovat s ostatními uživateli články v diskuzích.

Všechny tyto možnosti poskytují jiné služby Seznamu, které si uchovávají některé informace u sebe. Podrobnosti najdete v Zásadách zpracování osobních údajů stránky Seznam.cz a Seznam Diskuze.

Pokud se registrujete do služby Médium jako autor obsahu, musíte se přihlásit svým účtem, který má ověřené telefonní číslo. Pokud ho ověřené nemáte, tak vás k ověření pomocí SMS vyzveme. Telefonní číslo si v Médiu neukládáme. Ukládá se přímo do vašeho Seznam Účtu.

U registrace se vás zeptáme na autorské jméno, které se vyplňuje povinně.

  • Vaši e-mailovou adresu si uchováme pro potřeby identifikace při přihlašování do vašeho účtu Médium přes Seznam Účet
  • Autorské jméno se zobrazuje veřejně na vašem autorském profilu na Médium.cz
  • Volitelně si můžete nahrát obrázek a vyplnit popisek ke svému profilu, které jsou poté veřejné opět na vašem profilu ve službě Médium

Zadané články a fotografie v nich zveřejňujeme podle pravidel služby, se kterými musíte při registraci vyjádřit souhlas, abyste mohli články zadávat a fotografie nahrávat.