Mapy.cz

Při používání služby Mapy.cz shromažďujeme statistické údaje, prostřednictvím kterých získáváme představu o tom, jakým způsobem se služba využívá. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb. Zajímají nás také technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, hardware a operační systém. Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely.

Při práci s Mapy.cz nám také zanecháváte některé údaje, které uchováváme a dále používáme pro zlepšení fungování služby:

 • Výrazy, které jste v minulosti hledali – nabízíme vám je v historii hledání
 • Vámi nahraný obsah (jedná se např. o fotografie, videa, recenze, hodnocení včetně jejich metadat) – ukládáme je do map, případně dalších služeb a zobrazujeme je vám i ostatním uživatelům. Více si můžete přečíst v odsouhlaseném Licenčním ujednání k uživatelskému obsahu na Mapy.cz
 • Údaje jako třeba: jak pracujete s Mapy.cz, jak často a jakým způsobem používáte jejich funkce – využíváme pro zlepšování samotné služby Mapy.cz

V případě přihlášení do Mapy.cz můžete použít své existující přihlašovací údaje pro služby Seznamu. Pokud si vytváříte nový účet, budeme po vás vyžadovat některé osobní údaje.

Z osobních údajů, které jste zadali při vaší registraci do služeb Seznamu, můžeme použít:

 • Váš e-mail pro komunikaci s vámi. Můžeme vám posílat důležitou komunikaci ohledně vámi hlášených chyb v mapě, požadovaných doplnění do mapových podkladů, zpracování vámi zaslaných fotografií či jiného obsahu a dalších doplňujících údajů, které jste nám zaslali a budou zveřejněné v mapě
 • Vaše jméno a pohlaví pro personalizaci vaší zkušenosti s Mapy.cz (oslovení v komunikaci)

Pokud se k Mapám přihlásíte a používáte funkci Moje mapy, ukládáte si u nás některé další údaje. Díky tomu je pak možné sdílení některých údajů mezi službou na webu a vaším mobilním zařízením. Ukládat můžete následující údaje:

 • Vámi nahraný obsah, a to zejména fotografie (včetně jejich metadat), ukládáme do map a zobrazujeme ho pak vám i ostatním uživatelům. Více si můžete přečíst v odsouhlaseném Licenčním ujednání k uživatelskému obsahu na Mapy.cz
 • Vaše uložené stopy z mobilních zařízení, včetně veškerých údajů o poloze, délce, rychlosti a dalších vámi zaznamenaných metadat, vám zobrazujeme ve funkci Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat
 • Vámi uložené trasy, body, vlastní body, ruční měření a další položky uložené do vámi definované struktury v rámci funkce Moje mapy, které vám pak zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat
 • Údaje o vašem bydlišti a místě, kde pracujete (pokud si je nastavíte), vám pro usnadnění nabídneme při plánování a vyhledávání

Polohové služby

 • Data o vaší poloze se používají pro zobrazení vaší pozice na mapě a správné fungování služby Mapy.cz
 • Pokud používáte navigaci, sbíráme vaši polohu a anonymizovaná data dále používáme pro aktualizaci dat o provozu ve vašem okolí
 • Při použití Stopaře ukládáme vaši polohu, jakmile je Stopař zapnutý. Což vám umožňuje si data uložit jako prošlou trasu do Moje mapy. Data pak dále používáme pro vylepšování našich služeb
 • V případě udělení vaše souhlasu, sbíráme v rámci operačního systému vaše polohová data, a to i v případě, že aplikaci právě nepoužíváte. Data pak využíváme ke zlepšování našich služeb
 • Vaše polohová data můžeme také používat pro personalizaci obsahu. Pokud se přihlásíte, vylepšujeme vám například našeptávání a vyhledávání. Můžeme uchovávat také historii těchto dat
 • Pokud to povolíte, můžete po přihlášení sdílet svoji polohu či jiná polohová data s vámi vybranými uživateli nebo pomocí odkazu
 • Případně si můžete po přihlášení do záložky Moje mapy ukládat vaše polohová data na mapě

Co se s vašimi údaji děje

 • Obsah, který jste zveřejnili v rámci služby Mapy.cz, může být spojený s vaší osobou (vaším jménem, popř. uživatelským jménem či jiným identifikátorem) a takto veřejně zobrazený
 • Veškeré údaje, které jste si uložili do Moje mapy (i celé složky či výlety), můžete sdílet s ostatními uživateli Mapy.cz
 • Vámi nahranými stopami můžete při jejich ukládání anonymně přispět do veřejné databáze stop. V takovém případě z nich odstraníme veškeré informace o vás
 • Pokud použijete funkci nahlášení chyby v mapě nebo v aplikaci Mapy.cz, shromáždíme kromě vaší identifikace i další údaje potřebné k vyřešení chyby
  • Polohu, údaje o vašich akcích v mapách v okamžiku nahlášení chyby, podrobnosti o vašem prohlížeči nebo mobilním operačním systému, obrázek vaší obrazovky Mapy.cz v okamžiku nahlášení chyby, aktuálně stažené offline mapy v aplikaci
  • Tyto informace jsou následně použité k řešení vašeho problému s mapovými podklady nebo s aplikací Mapy.cz
 • Obsah, který jste do map nahráli jako anonymní uživatel, nemáte možnost v budoucnu odstranit
 • Pokud se do aplikace přihlašujete, můžete svá uložená data v Moje mapy kdykoliv odebrat, a to včetně nahraného obsahu. Výrazy ve vaší historii hledání můžete také kdykoliv odstranit
 • Pokud požádáte o vymazání všech dat spojených se svým Seznam Účtem, vymažou se i data spojená se službou Mapy.cz
 • Pokud jste nahráli do map svůj obsah a udělili jste tím Seznamu licenční práva k tomuto obsahu, použitý obsah se už neodstraní, a to ani v případě, kdybyste požádali o vymazání všech dat spojených se svým Seznam Účtem. Odstraní se pouze vazba Seznam Účtu k vaší osobě

Kdo další má přístup k datům z Mapy.cz

Data zpracovává společnost Seznam.cz, a.s. (jako Správce) podle výše popsaných pravidel. Nesdílíme data s neznámými subjekty. Anonymizovaná data mohou být v určitých případech poskytnutá dalším zpracovatelům dat s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší uživatelské zkušenosti. Některá vámi nahraná data (např. fotografie a jiný obsah), která se vztahují k bodům zájmu na mapě (POI), mohou být poskytnutá jako součást mapových podkladů v rámci služby Mapy API nebo našim smluvním partnerům.

Naši zpracovatelé

 • Google: Služba Crashlytics. Slouží pro účely bug reportingu, beta distribuce aplikace a mobilnímu statistikování. Služba Google Analytics. Ta slouží pro získávání produktových statistik
 • Avis Marketing: Pouze u vybraných subjektů, slouží pro účely zaslání vizuální reprezentace dosaženého hodnocení využitelné pro marketingové účely