Jaká data v Seznamu sbíráme a k čemu potřebujeme váš souhlas

V Seznamu od svých uživatelů sbíráme pro potřeby fungování našich stránek různé druhy dat. Stejně jako ostatní webové stránky, na kterých se dnes uživatelé běžně pohybují.

První skupinou dat jsou tzv. jedinečné identifikátory, zejména cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené ve vašem zařízení pomáhající s vaší identifikací. Mezi další takové identifikátory patří i tzv. IP adresy (unikátní adresa zařízení připojeného k internetu) nebo e-maily a telefonní čísla, pokud je poskytnete. K tomu, abychom mohli tyto identifikátory využít, potřebujeme váš souhlas. Pokud nám ho dáte, můžeme vytvořit tzv. profil uživatele, který se využívá například pro cílení reklamy a doporučování obsahu.

Součástí takto vytvořeného uživatelského profilu jsou zejména různé zájmové segmenty, např. cestování, vaření, sport apod. Dále sem patří demografický profil, tzn. pohlaví či věková kategorie. Případně může být člověk na základě svého profilu zařazen do skupiny uživatelů, kteří navštívili nějaký internetový obchod. Mezi další druhy dat, která se o vás běžně sbírají, patří technická data, například tovární vlastnosti zařízení (typ a nastavení zařízení či prohlížeče), ze kterého přistupujete ke službám Seznamu. K tomuto typu dat není vyžadován váš souhlas s jejich využitím, protože slouží zejména k tomu, aby navštívená stránka fungovala tak, jak má.

Rozdělení identifikátorů a správa dat

Uvedené rozdělení se dá detailněji popsat rozčleněním do tří skupin podle technického nastavení jednotlivých úkonů/forem zpracování a typu dat.

Unikátní identifikátory

Uživatel svým ne/souhlasem předává informaci, zda můžeme do jeho koncového zařízení (telefon, počítač, tablet) ukládat cookies. Ty slouží jako identifikátory pro některé z níže uvedených účelů a dělí se na tyto typy cookies.

Technické cookies

Používají se pro správný chod webové stránky jako takové

Analytické cookies

Používají se pro webovou analytiku.

Reklamní cookies

Používají se pro cílení, vytváření profilu, doporučování obsahu.

Kromě zmíněných cookies můžeme pro tyto účely využít i jiné unikátní identifikátory, které mohou sloužit ke stejným účelům, primárně pro marketingové a analytické účely. Jedná se například o e-mail, telefon, adresu. Tento typ osobních údajů nevytváříme my, ale jedná se o údaje, které nám uživatel někde sdělil, máme je k dispozici a v případě souhlasu je můžeme využít pro některý z účelů. Tento typ dat se nikdy s nikým nesdílí. Pokud je využitý pro některý z účelů, pro který sbíráme současně souhlas, tak jsou tyto unikátní identifikátory reprezentovány ve formě cookies, většinou cookies prvních stran. A právě tyto identifikátory jsou ony osobní údaje, ke kterým je vždy vyžadován souhlas s jejich použitím (kromě cookies, které jsou definovány jako technické).

Data jako taková

Pokud existuje souhlas, tak existuje možnost k uvedeným identifikátorům sbírat a ukládat data, která jsou následně používána pro různé typy účelů. Fyzicky tedy do koncového zařízení uživatele nejsou ukládána žádná jiná data, než zmíněná cookies. Data jako taková, která se v případě souhlasu k uživateli/zařízení pojí, jsou zpracovávána na našich serverech a obsahují například následující informace:

  • URL navštívené stránky
  • Klik na reklamu
  • Zobrazení reklamní kampaně
  • Strávený čas na stránce

Každou takovou informaci, která se dá propojit s některým z osobních identifikátorů, můžeme nazvat jako „interakce“. Tyto interakce se pak různě agregují a zpracovávají pro různé typy účelů, ke kterým společně se souhlasem o tom, zda se tato data mohou společně s jedinečnými identifikátory ukládat, potřebujeme také další souhlasy (tedy pro ty účely).

Další skupinou dat jsou data technického rázu, která se nemusí pojit s některým z osobních identifikátorů. Tato technická data slouží pro zajištění základních potřeb provozu jak služby jako takové, tak i reklamního systému. Mezi taková data patří například User agent, čili data z prohlížeče. Tato data nám říkají o jaký typ prohlížeče nebo zařízení se jedná, abychom byli schopni zajistit chod základních funkcí. Pro tento typ dat využíváme možnost aplikace oprávněného zájmu pro účely viz níže. A to například:

  • Abychom na mobilním zařízení vydali mobilní banner.
  • Abychom uživateli načetli mobilní verzi webové stránky.
  • Abychom při sledování videí viděli rychlost připojení a dle toho mohli upravit výdej kvality videa pro optimalizaci rychlost/ kvalitu dodané služby.
  • Abychom věděli, že se někdo připojuje ze zahraničí a má nastaven jazyk prohlížeče v angličtině, tudíž mu nabídneme anglickou verzi webu nebo CMP dialogu.
Účely

Účely jako takové v našem případě a vesměs v celé Evropě, kde platí GDPR, se v případě publisherů definují pomocí standardu TCF 2.2, ve kterém pracujeme. Tyto účely jsou v první instanci rozděleny do dvou základních skupin, a to podle toho, zda je pro daný účel zpracování údajů potřeba souhlas uživatele.

  • Účely, ke kterým je potřeba souhlas.
  • Účely, ke kterým souhlas není potřeba, publisher na jejich zpracování aplikuje tzv. oprávněný zájem.

Kompletní seznam všech účelů rozdělených do těchto dvou kategorií, s detailním popisem k čemu a jaká data slouží, máme veřejně dostupný.