Zpracovávané účely na základě souhlasu uživatelů a oprávněných zájmů společnosti Seznam.cz

Údaje zpracovávané jako oprávněný zájem společnosti Seznam.cz, a.s.

Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb

Za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou prodejci:

 • Zajistit bezpečný přenos dat
 • Odhalovat škodlivé, podvodné, neplatné nebo nezákonné aktivity a předcházet jim
 • Zajistit správné a efektivní fungování systémů a postupů včetně monitorování a zvyšování výkonnosti systémů a postupů, které jsou používané pouze k povoleným účelům

Prodejci nemohou:

 • Provádět k tomuto účelu jakoukoliv jinou operaci se zpracováním údajů povolenou k jinému účelu

Data shromážděná a použitá za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou zahrnovat automaticky zasílané specifické vlastnosti zařízení pro identifikaci, přesná geolokační data a data získaná aktivním prohledáváním specifických vlastností zařízení pro identifikaci bez samostatného oznámení a/nebo opt-in.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Seznam.cz provozuje vlastní reklamní systém, který na své stránky a svých partnerů doručuje reklamní sdělení inzerentů. V některých případech inzerenti platí za proklik na reklamní sdělení a v těchto případech potřebujeme kontrolovat, jestli se nejedná o robotické kliky. Například pokud zaznamenáme vysoký počet prokliků na reklamu jednoho inzerenta v takovém časovém úseku, ve kterém by nemohlo dojít přirozenou cestou. Díky tomuto opatření můžeme podvodné robotické kliky filtrovat a chránit inzerenty před nadměrnými výdaji na reklamní sdělení. Stejně tak můžeme zabránit případným nekalým praktikám vydavatelů, kteří by se na robotických klicích chtěli obohatit.

Technické zobrazení reklamy nebo obsahu

Za účelem poskytnutí informací a reakce na technické požadavky mohou prodejci:

 • Používat uživatelovu IP adresu k zobrazení reklamy prostřednictvím internetu
 • Podle reakce uživatele na reklamu ho odeslat na stránku určenou inzerentem
 • Používat IP adresu uživatele k zobrazení obsahu prostřednictvím internetu
 • Podle reakce uživatele na obsah ho odeslat na stránku určenou vydavatelem
 • Používat informace o typu a možnostech zařízení za účelem zobrazení reklamy nebo obsahu, například k zobrazení reklamy nebo video souboru ve správné velikosti a ve formátu, který zařízení podporuje

Prodejci nemohou:

 • Provádět k tomuto účelu jakoukoliv jinou operaci zpracování údajů povolenou k jinému účelu
Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Při doručování reklamních kampaní využíváme technická data pro možnost zacílení reklamních sdělení podle typu zařízení nebo obecné geolokace. Například lokálně působící společnost ze Středočeského kraje má zájem zobrazovat svou inzerci lidem pouze na mobilních zařízeních ve Středočeském kraji. V případě obsahu se může jednat o optimalizaci zobrazení ve správném formátu pro mobilní zařízení.

Základní nastavení reklamy

Za účelem základního nastavení reklamy mohou prodejci:

 • Při zobrazování reklam pracujeme s informacemi v reálném čase podle toho, kde se uživatel nachází. Z informací zjistíme, jaké zařízení uživatel používá (mobil/počítač), jaký mají prohlížeč (User-Agent), na jakých webových stránkách se nacházejí (URL adresu) nebo jejich internetovou adresu (IP adresa)
 • Používat nepřesné údaje o uživatelově geografické poloze
 • Kontrolovat četnost reklamy zobrazované uživateli
 • Stanovit pořadí, ve kterém se reklamy uživateli zobrazí
 • Bránit zobrazování reklamy v nevhodném redakčním kontextu (ohrožujícím značku)

Prodejci nemohou:

 • Za pomoci těchto informací vytvářet profily pro personalizovanou reklamu za účelem zobrazení budoucí reklamy bez samostatného právního základu za účelem vytváření profilu pro personalizovanou reklamu

Výraz nepřesné údaje představuje pouze přibližnou polohu dovolující lokalizaci v okruhu nejméně 500 metrů.

Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Díky výdeji reklamních sdělení může Seznam financovat provoz svých služeb. Pokud si některý inzerent, například mobilní operátor objedná reklamní kampaň, jejíž cílem je oslovit všechny návštěvníky stránek Novinky.cz, protože chce co největšímu publiku představit nový neomezený tarif. Současně však nechce stejnému uživateli zobrazovat stejnou reklamu příliš často.

Měření výkonu reklamy

Za účelem měření výkonu reklamy mohou prodejci:

 • Měřit zobrazování reklam každému uživateli a jejich reakce na ně
 • Poskytovat informace o reklamách, včetně jejich výkonu a účinnosti
 • Poskytovat informace o uživatelích na základě dat posbíraných v průběhu jejich reakce na zobrazenou reklamu
 • Poskytovat informace vydavatelům o reklamách zobrazených v jejich vlastních kanálech
 • Měřit zobrazování reklamy ve vhodném redakčním kontextu, které neohrožuje jejich značku
 • Určit procento reklamy, u které byla příležitost ke zhlédnutí, a dobu trvání takové příležitosti
 • Kombinovat tyto informace s dalšími, dříve nashromážděnými informacemi, včetně shromážděných informací napříč webovými stránkami a aplikacemi

Prodejci nemohou:

 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu reklamy bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích
Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Díky výdeji reklamních sdělení může Seznam.cz financovat provoz svých služeb. Pokud si některý inzerent (např. mobilní operátor) objedná reklamní kampaň s cílem oslovit všechny návštěvníky stránek Novinky.cz, protože chce co největšímu publiku představit nový neomezený tarif. Součástí výstupu takové reklamní kampaně jsou pro inzerenta informace o počtu zobrazení a kliknutí na jeho reklamní sdělení, díky kterému inzerent může změřit efektivitu své reklamní kampaně.

Měření výkonu obsahu

Za účelem měření výkonu obsahu mohou prodejci:

 • Měřit zobrazování obsahu uživatelům a jejich reakce na obsah, o kterých pak poskytuje informace
 • Poskytovat informace o tom, jak uživatelé na obsah reagovali, a to za použití přímo měřitelných nebo známých informací o uživatelích
 • Kombinovat tyto informace s jinými, dříve nashromážděnými informacemi, včetně shromážděných informací napříč webovými stránkami a aplikacemi

Prodejci nemohou:

 • Měřit, zda a jakým způsobem byly reklamy (včetně nativní reklamy) zobrazené a jak na ně uživatel reagoval v případě, že nemají k tomu samostatný právní základ
 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu obsahu bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích
Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Jedná se o statistická měření výkonu jednotlivých stránek. Například měření počtu otevření nového článku a času, který stráví průměrný uživatel nad jeho obsahem. Díky těmto statistickým informacím může redakce sledovat oblíbenost článku a tématu, o kterém pojednává, porovnat ho s ostatními tématy a články a na základě toho preferovat psaní podobných článků o daném tématu.

Používání výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích

Za účelem použití výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích mohou prodejci:

 • Poskytovat o uživatelích souhrnné informace inzerentům nebo jejich zástupcům, které zasáhla jejich reklama, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací
 • Poskytovat souhrnné informace vydavatelům o uživatelích, kterým se v jimi vlastněných kanálech zobrazil obsah a/nebo reklama nebo uživatelích, kteří na obsah nebo reklamu reagovali, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací
 • Spojovat offline data s online uživatelem pro účely výzkumu trhu k získávání poznatků o uživatelích, pokud prodejci deklarovali, že přiřazují a kombinují zdroje offline dat
 • Kombinovat tato data s jinými, dříve nashromážděnými údaji, včetně shromážděných údajů napříč webovými stránkami a aplikacemi

Prodejci nemohou:

 • Měřit účinnost a výkon reklamy, která se konkrétnímu uživateli zobrazila nebo na ni reagoval, a to bez právního základu pro účel měření výkonu reklamy
 • Měřit zobrazování obsahu konkrétnímu uživateli a jeho reakcí na něj, a to bez právního základu pro účel měření výkonu obsahu
Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Zadavatel reklamy si objedná reklamní kampaň na serveru SeznamZpravy.cz za stejným účelem popsaným v odstavci o základním nastavení reklamy. Po ukončení kampaně ho zajímá, jaké uživatele, s jakou charakteristikou a na jakých zařízeních byli zasažení. Díky těmto statistickým informacím můžeme inzerentovi při vyhodnocení kampaně sdělit, že 30 % uživatelů vidělo reklamu na mobilním zařízení a podle námi odhadnutého modelu se jednalo z 60 % o muže.

Vývoj a zlepšování produktů

Za účelem vývoje nových produktů a zlepšování produktů mohou prodejci:

 • Používat informace k vylepšení svých stávajících produktů pomocí nových funkcí a k vývoji nových produktů
 • Vytvářet nové modely a algoritmy pomocí strojového učení

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoliv jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu
Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Při doručování reklamních kampaní, které jsou ve formátu videa, se používají technické informace dostupné z připojeného zařízení. Pokud jde o uživatele, který se připojil z mobilního zařízení a jeho připojení není dostatečně rychlé, může tato data systém použít pro optimalizaci výdeje videoreklamy (vybere nižší kvalitu videostopy), aby se uživateli stránka s obsahem načetla rychleji.

Použití omezených dat pro zobrazení obsahu

Za účelem zobrazování obsahu mohou prodejci:

 • Využít omezený typ dat jako např. o jakou webovou stránku se jedná, nepřesnou polohu, typ zařízení nebo obsah, se kterým se uživatel na dané stránce setkal

Prodejci nemohou:

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoliv jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu
Za jakým účelem využíváme tento oprávněný zájem?

Obsah, který se uživatelům zobrazuje na službách společnosti Seznam.cz, může být založený na omezených datech, jako je webová stránka nebo aplikace, kterou používají nebo jejich nepřesnou polohu, typ jejich zařízení nebo obsah, se kterým jsou nebo byli v interakci (např. omezení počtu zobrazení videa nebo článku).

Údaje zpracovávané se souhlasem uživatele pro poskytování jedinečného obsahu společností Seznam.cz, a.s. a jejími partnery.

Vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu

Prodejci mohou:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy profilu uživatele pro použití v personalizované reklamě
 • Kombinovat tyto údaje s dalšími, dříve nashromážděnými údaji, včetně údajů shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi, za účelem vytvoření nebo úpravy profilu uživatele pro použití v personalizované reklamě

Výběr personalizované reklamy

Prodejci mohou:

 • Vybírat personalizovanou reklamu na základě profilu uživatele nebo jiných dat, včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů

Vytvoření profilu pro personalizovaný obsah

Prodejci mohou:

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah
 • Kombinovat tyto informace s dalšími, dříve nashromážděnými informacemi, včetně informací získaných napříč webovými stránkami a aplikacemi za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah

Výběr personalizovaného obsahu

Prodejci mohou:

 • Vybírat personalizovaný obsah na základě profilu uživatele nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů

Používání přesných údajů o geografické poloze

Prodejci mohou:

 • Shromažďovat a zpracovávat přesné údaje o geografické poloze za účelem podpory jednoho nebo více účelů

Výraz přesná geografická poloha znamená, že neexistují žádná omezení týkající se přesnosti uživatelovy polohy. Polohu je možné určit s přesností jen na několik metrů.

Aktivní vyhledávání identifikačních údajů

Prodejci mohou:

 • Vytvořit identifikátor pomocí údajů shromážděných prostřednictvím aktivního vyhledávání specifických vlastností v rámci zařízení, např. instalovaných písem nebo rozlišení obrazovky
 • Používat tento identifikátor za účelem opětovné identifikace zařízení

Nastavení personalizace můžete upravovat i ve svém Seznam Účtu. Záložka Osobní údaje v podsekci Ochrana osobních údajů.

Nejčastější dotazy

Kde najdu víc informací?
Co když nechci zobrazovat personalizovanou reklamu?

Pokud si myslíte, že vám personalizovaná reklama nemůže užívání internetu zpříjemnit, můžete si nastavit její zobrazení podle svých preferencí, a to pomocí tlačítka „Nastavit personalizaci“. Po uložení vašeho nastavení, bude do cookies označující váš prohlížeč uložená informace, zda si přejete či nepřejete personalizaci reklam. Tato informace je pak dostupná i partnerským reklamním systémům. Pokud personalizaci reklamy zakážete, reklamy se vám pak budou zobrazovat bez přizpůsobení vašim zájmům. Stejně tak nebude probíhat vyhodnocování vašeho chování, které slouží k jejich personalizaci. Když smažete ve svém prohlížeči cookies, přijdeme o informaci o vašem nastavení a při dalším příchodu na služby Seznamu se vás budeme dotazovat na vaše preference.