Personalizovaný obsah

Pro personalizaci obsahu využíváme informace o aktivitě na našich službách a aplikacích. Díky tomu vám můžeme navrhnout třeba článek, který by se vám mohl líbit. Mezi shromažďované informace o aktivitě patří třeba navštívené stránky, vyhledávané dotazy, přehraná videa, zobrazení obsahu a reklam a interakce s nimi, aktivity při nákupech, aktivita na webech a aplikacích třetích stran, které využívají naše služby apod.

V rámci personalizace obsahu zpracováváme informace o vaší poloze. Obecnou polohu vašeho zařízení můžeme orientačně určit i z technických údajů vašeho prohlížeče či zařízení. Díky nim dokážeme zjistit polohu na úrovni jednotlivých okresů. Po udělení souhlasu můžeme využít i přesnější cílení, např. pomocí geolokačních dat z aplikace Mapy.cz, která pracují se souřadnicemi GPS. Na základě těchto informací vám poskytujeme funkce jako trasu jízdy nebo výsledky vyhledávání ve vašem okolí.

Personalizovaný obsah pracuje s různými typy identifikátorů. Identifikátor je řetězec znaků, který lze použít k rozpoznání uživatele, prohlížeče, aplikace nebo zařízení. Různé identifikátory se liší podle toho, jak jsou trvalé, zda je můžete resetovat a jakým způsobem k nim získat přístup. V aplikacích se pak používají aplikační identifikátory k rozpoznání konkrétního zařízení nebo aplikace na zařízení. Můžeme je použít např. i k přizpůsobení služby nebo k analýze problémů se službami na zařízení. Podle nasbíraných dat se identifikátor zařadí do některé z charakteristických skupin, jako je auto moto, weby pro ženy, muž a žena, geografická poloha atd.

V případě, že patříte mezi registrované uživatele, získáváme zadané informace z vašeho Seznam Účtu, kde si je také můžete kdykoliv upravit. Tyto informace zpracujeme pro účely personalizace obsahu pouze v případě, že k tomu udělíte souhlas. V prohlížečích používáme soubory cookies. Jedná se o textové soubory, které obsahují malé množství dat uložených právě ve vašem prohlížeči. Do prohlížeče se ukládají podle pohybu na konkrétních webových stránkách. Nashromážděné údaje z cookies se pak zpracují pro potřeby zobrazení doporučeného obsahu či analytické účely k vyhodnocení efektivity sdělení.

Seznam.cz uchová tyto informace (resp. údaje) v následujícím rozsahu:

  • Pro potřeby personalizace obsahu maximálně 1 460 dní
  • Pro potřeby doporučovaného obsahu maximálně 1 460 dní

Výjimkou jsou informace, které jste do svého Seznam Účtu vyplnili sami. Po udělení příslušného souhlasu pro potřeby personalizace obsahu se budou data využívat po celou dobu jeho existence.

Nastavení personalizace můžete upravovat i ve svém Seznam Účtu. Záložka Osobní údaje v podsekci Ochrana osobních údajů.

Nejčastější dotazy

Co když nechci zobrazovat personalizovaný obsah?

Pokud si myslíte, že vám personalizovaný obsah nezpříjemní používání internetu, můžete si nastavit pomocí tlačítka „Nastavit personalizaci“ obsah zobrazování podle vlastních preferencí. Nebo si ji můžete upravit i v „Nastavení osobních údajů“ ve vašem účtu po přihlášení. Jakmile si uložíte nastavení, do cookies označujících váš prohlížeč se propíše informace, zda si přejete personalizaci obsahu, nebo ne. Tato informace je pak dostupná i pro partnerské systémy. Pokud personalizaci zakážete, doporučený obsah se vám nebude zobrazovat. Současně nebudeme ani zpracovávat žádná data z vašeho prohlížeče pro tyto účely. V případě, že smažete ve svém prohlížeči cookies, nebo je váš prohlížeč nastavený tak, aby cookies pravidelně mazal, přijdeme o informaci o vašem nastavení. Při dalším příchodu na služby Seznamu a našich partnerů se vás pak budeme opět dotazovat na nastavení vašich preferencí. Jestliže máte nastavení personalizace uložené ve svém Seznam Účtu, použijeme ho pro nové cookies a po vašem přihlášení se na něj už dotazovat nebudeme.