Jaké jsou dny volna

Podle většiny průzkumů si zaměstnanci nejvíc cení benefitů, které poskytují větší míru flexibility a možnost lépe zkombinovat pracovní a osobní život. Jedním z takových benefitů jsou právě i takzvané Sick days. Jedná se o pracovní volno, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci a už podle názvu slouží ke zdravotním účelům. My v Seznamu máme rádi volnost, proto místo Sick days nabízíme Free days. Fungují na stejném principu, ale volné dny můžete využít přesně podle sebe, zkrátka nejen pro zdravotní účely.

Co je Sick day?

Pojem Sick days Zákoník práce nezná a jedná se o nenárokový benefit. Nejčastěji se jedná o 3 až 5 dní volna a pravidla jeho využívání firma většinou definuje a upravuje vnitřní směrnicí. Sick days slouží k řešení náhlé zdravotní indispozici a nedá se tedy plánovat předem. Nejedná se o dočasnou pracovní neschopnost, která se potvrzuje lékařem. Zaměstnavatel tedy nemůže zaměstnance v průběhu Sick days kontrolovat, tak jako tomu může být v případě pracovní neschopnosti.

Je Sick day placený?

Dny volna v rámci Sick days bývají placené. Zaměstnavatel tedy proplácí zaměstnanci náhradu mzdy či platu. U nás v Seznamu ho proplácíme.

Co si pohlídat, když si chci vzít Sick day?

Sick days je benefit, jehož pravidla určuje zaměstnavatel. Měli byste se tedy vždy se směrnicí seznámit, abyste věděli, jakým způsobem ho hlásit a správně čerpat. Vnitřní předpis určuje nejen pravidla čerpání, ale většinou také opatření proti zneužívání a případné neblahé následky pro zaměstnance (například krácení náhrady mzdy apod.). Systém, jak Sick days správně hlásit, má každá firma trochu jiný. Někde to může být přes docházkový systém, který bývá často dostupný i online. Někdy bude stačit smska šéfovi.

Kdy si můžu vzít Sick day a jaká bývají pravidla?

Jak už bylo zmíněno, Sick days se nedají plánovat předem. Slouží vyloženě k tomu, když vám není dobře a potřebujete zůstat doma v posteli. Neměl by sloužit k ničemu jinému. V Seznamu jsme před nějakou dobou Sick days zrušili a nahradili je tzv. Free days. Seznamáci mohou toto placené volno využít libovolně – jak pro nějakou zdravotní indispozici, tak třeba k vyřizování na úřadech, odpočinek, sport nebo třeba studijní volno. Další výhoda na rozdíl od Sick days je, že si můžete Free days plánovat předem. U Sick days i Free days většinou platí, že pokud je nevyčerpáte v daném roce, do dalšího se nepřevádí.

Můžu si Sick day vzít ve zkušební době?

Čerpání Sick days ve zkušebce je vždycky individuální. Většinou se poskytuje až po uplynutí zkušební doby. Stejně tak to máme i v Seznamu. Nováček v rámci zkušební doby nemůže čerpat Free days (které máme místo Sick days), ale může si vzít třeba den dva dovolené. Musí však počítat s tím, že o tyto dny se mu „natáhne“ zkušební doba.

Sick day ve výpovědní době?

U výpovědní doby to většinou funguje stejně jako v případě zkušební doby. Zaměstnavatel většinou neumožňuje čerpání Sick days či Free days. Preferuje spíše vyčerpání zbývajících dní dovolené. Jinak je to většinou na domluvě, vůli zaměstnavatele či interní směrnici, která určuje čerpání těchto benefitních dní.

Dny volna navíc (Free days) a jak fungují

Seznamáci mají k dispozici 5 dní volna navíc za rok. Volno si mohou plánovat předem a na co ho využijí, je pouze na nich. V docházkovém systému si o volno žádají stejně jako třeba o dovolenou.

Jsou nějaké další speciální dny, které smím čerpat?

Mezi další speciální dny volna, které zaměstnavatelé poskytují jako benefit, jsou například Cafeteria days nebo také Bridge days. Cafeteria days máme i v Seznamu. Jsou to dny volna, které si zaměstnanec může „dokoupit“ ve svém benefitním programu, tedy Cafeterii. Tento benefitní systém nabízejí pouze někteří zaměstnavatelé. Bridge days zatím v Seznamu nemáme. Ty poskytuje zaměstnavatel na dny, které jsou mezi svátky nebo mezi svátkem a víkendem. Jejich využívání obvykle upravuje interní směrnice podobně jako v případě Sick days.

Kdy mám nárok na dny volna ze zákona?

Potřebujete se omluvit z práce kvůli mimořádné události, ale nechcete přitom čerpat svou dovolenou? Zákoník práce společně s nařízením vlády č. 590/2006 Sb. řeší celou řadu situací, při kterých má zaměstnavatel povinnost uvolnit vás z práce, aniž byste museli čerpat svou dovolenou. Zákoník stanovuje okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve kterých máte nárok na pracovní volno. A také říká, zda půjde o volno placené, nebo neplacené.

Lékařské ošetření či vyšetření

Pokud není možné naplánovat návštěvu lékaře mimo pracovní dobu, zaměstnavatelé čas strávený u lékaře běžně kompenzují náhradou mzdy. Čas strávený u lékaře byste měli omezit na co nejkratší dobu, vyšetření by mělo proběhnout v nejbližším zdravotnickém zařízení (vašeho bydliště nebo pracoviště). Náhrada se poskytuje pouze na nezbytně nutnou dobu. Podobné je to, i pokud děláte doprovod k lékaři svému rodinnému příslušníkovi. A podobný princip platí i pro pracovně-lékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce. Placené volno dostanete i v případě, že darujete krev.

Svatba

Pracovní volno se poskytuje na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy však přísluší pouze za 1 den. Den volna se poskytuje i v případě svatby vašeho dítěte nebo rodičů. U svatby vašich dětí se jedná o volno hrazené, u rodičů pak nehrazené.

Narození potomka

Placené volno se poskytuje na dobu nutnou k převozu do porodnice a zpět. Budoucí tatínek má nárok na neplacené volno v případě, že chce být přítomen u porodu.

Přestěhování

Pokud se stěhujete za prací a v zájmu zaměstnavatele, zaměstnavatel by vám měl nahradit mzdu až do 2 dnů nepřítomnosti. Volno se poskytuje i v případě, že na stěhování nemá zaměstnavatel žádný zájem, za nepřítomnost ovšem nedostanete žádnou náhradu.

Pohřeb

Zákon myslí i na smutnější životní události. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a pak na další den k účasti na pohřbu. Dohromady jsou to tedy až 3 dny hrazeného volna. V případě úmrtí dalších členů domácnosti nebo širší rodiny náleží zaměstnancům 1 den hrazeného volna.

Dopravní problémy

Pracovní volno vám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků. Pokud jste z těchto důvodů nemohli do práce dorazit včas ani jiným způsobem, zaměstnavatel vaši nepřítomnost musí omluvit, ovšem bez nároku na náhradu mzdy.