Tomáš Míka

O PPC kampaně se klientům starám už déle než 5 let. Za tu dobu jsem pomohl více než 50 firmám a e-shopům plnit jejich marketingové cíle. Kladu důraz na měřitelnost a prokazatelnost dosažených výsledků včetně osobního přístupu ke klientovi.
Telefon: +420 728 884 879
E-mail: jsme@flowly.cz
Web: flowly.cz