E-mailová doložka

Zaměstnanec společnosti Seznam.cz

Je dobré vědět, že e-mail, z nějž jste přišli, a jeho přílohy jsou důvěrné povahy. Pokud spolu jednáme o uzavření obchodu, vyhrazujeme si právo naše jednání kdykoli ukončit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu a neneseme žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o uzavření obchodu. Pro fanoušky právní mluvy – vylučujeme tímto ustanovení občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti. Pravidla o tom, kdo u nás a jak vystupuje za společnost a kdo může co a jak podepsat, najdete v podpisovém řádu.

Externí spolupracovník Seznamu

E-mail vám odesílá externí spolupracovník společnosti Seznam.cz, a.s. Je oprávněn s vámi jednat pouze o rámcových podmínkách obchodní spolupráce, není však oprávněn společnost Seznam.cz, a.s. jakkoli právně zavazovat. Konečná a závazná podoba spolupráce bude vždy sjednána ve formě písemné objednávky či smlouvy, které budou podepsány oprávněnými zástupci společnosti Seznam.cz, a.s.

Pravidla o tom, kdo a v jakém rozsahu je oprávněn společnost zastupovat, resp. kdo může co a jak podepsat, najdete v podpisovém řádu. Také je dobré vědět, že tento e-mail a jeho přílohy jsou důvěrné povahy.

Pokud spolu jednáme o uzavření obchodu, vyhrazujeme si právo naše jednání kdykoli ukončit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu a neneseme žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o uzavření obchodu. Pro fanoušky právní mluvy – vylučujeme tímto ustanovení občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti.