Neziskovky, se kterými spolupracujeme

Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými neziskovými partnery a snažíme se je podporovat v tom, co umí nejlépe – pomáhat svému okolí. Naše pomoc má mnoho podob, od poskytnutí reklamního prostoru zdarma přes příspěvky našich zaměstnanců do sbírek až po fyzickou pomoc přímo u našich partnerů v rámci firemních dobrovolnických dnů.

Podpora a pomoc dospělým, dětem i rodinám v obtížných životních situacích.

Člověk v tísni
Elpida
Komunitní centrum Petrklíč
Dejme dětem šanci
Splněné dětské přání
Nadace Terezy Maxové
Be Charity
Toulcův dvůr
Aranžérie
Lemniskáta
For Impact
Sue-Ryder
Dobrá rodina
Dětské krizové centrum
Projekt Šance
Best of the Best
Život 90

Sociální a zdravotní péče o handicapované a jinak znevýhodněné lidi.

Bílá pastelka
Teiresiás
Elsa
Fakultní transfuzní oddělení VFN
Ministr zdraví
Dům pro Julii
Suchej únor
Muži proti rakovině
Centrum paliativní péče
Konto Bariéry
Domov sv. Josefa
Loono
Zdravotní klaun
Srdcem Robinson
Ergo Aktiv
Nedoklubko
Paracentrum Fenix
Dům Ronalda McDonalda
Cesta domů
Autis Centrum
Debra
Klub cystické fibrózy
Péče srdcem

Rozvoj demokracie, vyšší společenská odpovědnost a občanské uvědomění.

Dětský čin roku
Paměť národa
Institut pro památky a kulturu
Open House Praha
Spoluškola
EDUin
Techsoup
Linka bezpečí
Diecézní charita Brno
Vesna
Skautský institut
Klas/Levínek
Klokánek
Šatník
Replug me Education
Rekonstrukce státu
Hlídač státu
Političtí vězni
Unicef
Pěšky městem
Vzdělání budoucnosti
Eduzměna
Učitelská platforma
NePornu
Auto*Mat
Amnesty International

Zodpovědnost k přírodě, dlouhodobě udržitelný životní styl a péče o zvířata.

Psí naděje
FOR4EST
Moment
AniDef
Ukliďme Česko
Archetyp
Pomocné tlapky
České Švýcarsko
Farma Kapsa
Swap Prague
Živá půda
Bez obalu
Dočasky De De