Seznam Grant

Seznam Grant je program určený výhradně pro zástupce neziskového sektoru. Spočívá v roční podpoře vybraných organizací. Díky této podpoře se o jejich aktivitách dozvědí nejen ti, kterým mohou pomoci, ale i potenciální dárci. Od spuštění programu v roce 2023 jsme darovali online reklamní prostor v hodnotě 3 600 000 Kč.

Reklamní kredit v hodnotě 120 000 Kč

Roční podpora vybraných organizací, které získají reklamní prostor na propagaci svých aktivit na 12 po sobě jdoucích měsíců.

Online materiály a školení od odborníků

Pro organizace, které se systémem Sklik nemají žádné zkušenosti, připravili naši konzultanti vedle rozsáhlých online materiálů i krátké školení.

Jak Seznam Grant funguje?

1 Podání žádosti

Žádost o účast v ročním programu může skrze formulář vyplnit jakákoli nevládní nezisková organizace či spolek. Pomoc v rámci programu Seznam Grant je rozdělena mezi organizace působící v kategoriích lidé, zdraví, společnost a příroda.

2 Posouzení odbornou porotou

Pětičlenná odborná porota vybere z přijatých žádostí dvě desítky těch, které na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců získají kredit do reklamního systému Sklik v hodnotě 10 000 Kč měsíčně.

3 Čerpání grantu

Seznam Grant je možné čerpat ve dvou termínech, a to od 1. ledna nebo od 1. července. Podporu poskytujeme po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Termín pro podání přihlášek na čerpání Seznam Grantu v období červenec 2024 až červen 2025 je od 1. do 13. května 2024.

Neziskovky

Podpora a pomoc dospělým, dětem i rodinám v obtížných životních situacích.

Komunitní centrum Petrklíč
Dejme dětem šanci
Splněné dětské přání

Sociální a zdravotní péče o handicapované a jinak znevýhodněné lidi.

Ministr zdraví
Dům pro Julii
Suchej únor
Muži proti rakovině
Centrum paliativní péče
Lékaři bez hranic

Rozvoj demokracie, vyšší společenská odpovědnost a občanské uvědomění.

Institut pro památky a kulturu
Open House Praha
Spoluškola
EDUin
Techsoup

Zodpovědnost k přírodě, dlouhodobě udržitelný životní styl a péče o zvířata.

FOR4EST
Moment
AniDef
Ukliďme Česko
Archetyp

Nejčastější dotazy

Je možné čerpat podporu Seznam Grantu déle než jeden rok?

Ne, podpora Seznam Grantu je udělena na 12 měsíců.

Je možné žádat opakovaně o Seznam Grant?

Ano, je to možné, nicméně naším cílem je pomoci co nejvíce neziskovým organizacím.

Kdy mohu o Seznam Grant žádat?

O Seznam Grant můžete žádat kdykoli v průběhu roku. Stačí vyplnit formulář. Všechny přijaté žádosti vyhodnotí v předem určených termínech (zpravidla 2× ročně) odborná porota, která vybere 20 neziskových organizací, které Seznam Grant získají. Úspěšné i neúspěšné žadatele vždy informujeme e-mailem.

Je překážkou pro získání Seznam Grantu fakt, že neumím pracovat s reklamním systémem Sklik?

Pro získání není znalost reklamního systému Sklik podmínkou, nicméně je to velká výhoda. Všem úspěšným žadatelům nabízíme množství online materiálů i školení zdarma, které vedou naši zkušení konzultanti.

Když nevyčerpám darovanou částku, mohu si ji převést do dalšího měsíce?

Nevyčerpaný měsíční kredit se do dalšího kalendářního měsíce nepřevádí. Stejně tak se možnost čerpání neprodlužuje nad rámec 12 po sobě jdoucích měsíců.

Jsme firemní nadace. Máme nárok na podporu ze Seznam Grantu?

Bohužel ne. Seznam Grant není určen pro firemní nadace. Naším cílem je primárně podporovat menší neziskové organizace, které se těžko dostávají k větším finančním obnosům.

Jsme soukromý subjekt, který se snaží o celospolečenskou osvětu v určité oblasti (například v oblasti kultury, mezilidských vztahů, stárnutí apod.). Můžeme požádat o Seznam Grant?

Seznam Grant je určen primárně pro organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku a jejichž aktivity sledují dosažení konkrétního veřejně prospěšného cíle (např. dobrovolnická činnost, humanitární pomoc, ochrana lidských práv, aktivity v oblasti mládeže, volného času, výchovy a vzdělávání, kultury a umění a dále sociální služby a zdraví, případně péče o životní prostředí). Pokud takové definici odpovídáte, můžete o Seznam Grant žádat.