Pracujeme na tom, aby internet byl nejsilnější české médium a na něm Seznam místem první volby

Naše vize

Pro veřejnost

jsme platformou sociální, znalostní i obsahovou. Lidé se k nám chodí bavit a vyhledávat informace.

Pro podnikatele

jsme platformou reklamní. Nástrojem, jak dostat reklamu k těm, které zajímá.

Pro vydavatele

jsme platformou obsahovou, distribuční a technologickou. Cestou, jak zvýšit návštěvnost svých webů a monetizovat obsah.

Hodnoty, které sdílíme

Inovace

Podporujeme zajímavé nápady, které nás společně posouvají dopředu. Vytváříme funkční a jednoduché služby pro každodenní použití.

Otevřenost

Komunikace je klíčová. O všem se navzájem informujeme a co jde, to si aktivně dohledáme.

Slušnost

Nejsou nám lhostejní naši kolegové ani okolní svět. Ke všem se proto vždy chováme slušně, zodpovědně a s respektem.

Neformálnost

Fandíme uvolněnému pracovnímu prostředí i smyslu pro humor. Jsme tolerantní, pravidla respektujeme, ale zbytečně netvoříme.