Akademie mediálního
vzdělávání

Akademie pomáhá učitelkám a učitelům, kteří se v minulosti již v tématech mediální výchovy vzdělávali, ale dosud mediální výchovu ve výuce neaplikovali či s ní teprve začínají.

Cílem Akademie je vytvoření podpůrné komunity pedagogů mediální výchovy. Zapojit se mohou učitelé, kteří se chtějí ve svých hodinách zabývat mediálním vzděláváním, i ti, kteří jsou s výukou tohoto tématu teprve na začátku. Program Akademie je tvořen společnými setkáními na pražské centrále společnosti Seznam.cz, návštěvami vybraných redakcí a online workshopy.

Co Akademie mediálního vzdělávání nabízí?

Kurzy a přednášky

Na konci programu prokážete, že jste v průběhu Akademie absolvovali kurzy či přednášky na téma mediální gramotnost, a to v časové dotaci celkem 20 hodin. K dosažení stanoveného počtu hodin je možné využít nabídku vzdělávacích aktivit u různých organizací (Seznam se s médii, JSNS, ČTK pro učitele, Akademie mediální gramotnosti, DVVP kurzy apod). Hodiny se mohou uznávat i retrospektivně.

Návštěva redakcí

V průběhu vaší účasti v Akademii navštívíte čtyři redakce nebo PR agentury. Tyto návštěvy pro zájemce zorganizujeme v listopadu, lednu, březnu a květnu.

Tematické vzdělávání

Součástí programu Akademie jsou i setkání týkající se obsahu a koncepce mediálního vzdělávání, etiky médií, mediálního práva atd. Tematické vzdělávání je pro vás povinné a uskuteční se v pěti termínech – v září, listopadu, lednu, březnu a květnu.

Vzájemná podpora a konzultace

Společně s ostatními účastníky Akademie budete řešit, jaká témata z mediální výchovy byste chtěli ve výuce probírat, budete vytvářet nové metodiky či hledat pro dané téma jinou vhodnou lekci. Během průběhu Akademie i následně před samotnou výukou ve vašich hodinách můžete požádat o osobní konzultaci zkušené pedagogy.

Kde nás najdete

Praha

Seznam.cz, a.s.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5 – Smíchov
Naše centrála je velmi dobře dostupná, můžete dorazit metrem na lince B, jednou z nesčetných tramvají nebo autobusem. Autobusové nádraží Na Knížecí je hned za rohem.
Metro
B – Anděl
Tramvaj
1 3 4 5 7 9 10 12 14 15 16 20 21
Bus
123 167 191

Nejčastější dotazy

Kdy a jak Akademie probíhá?

Akademie mediálního vzdělávání probíhá zpravidla souběžně se školním rokem, tedy od září do června. Během této doby se účastníte společných setkání, online kurzů programu Seznam se s médii nebo přednášek/kurzů jiných vzdělávacích organizací. Cílem je absolvovat za dobu trvání Akademie odborné lekce v celkovém rozsahu 20 hodin. V případě, že jste v minulosti už absolvovali nějaké kurzy mediální výchovy, můžete si je nechat retrospektivně uznat.

Jaké jsou podmínky pro přihlášení?

Pro zapojení do Akademie musíte mít podporu své školy, zúčastnit se všech uvedených aktivit a během školního roku odučit dvě nové lekce týkající se mediálního vzdělávání. Témata výuky si vyberete sami. Akademie mediálního vzdělávání není akreditovaná, ani honorovaná a je pro účastníky zdarma.

Mohu se do Akademie přihlásit v průběhu roku?

Akademie je projekt rozvržený na celý školní rok, proto není možné se do ní zapojit v jeho průběhu. V případě zájmu se ale můžete kdykoli přihlásit skrze formulář do nadcházejícího ročníku. Na základě vaší přihlášky vás budeme v pravou chvíli kontaktovat.